Koguduse planeeringuala arutelu

Rapla linna põhjapoolne osa kahel pool Tallinna maanteed ja Uusküla on muutunud tiheda ehitustegevuse piirkonnaks, kus mitmed kehtivad planeeringud ning mõnikord ristuvad huvid põhjustavad maaomanike seas hõlpsasti erimeelsusi. Maa-alal kehtivad lisaks Rapla valla üldplaneeringule 2006. aastal kehtestatud Linda ja Tuuslari tänavate detailplaneering, 2008. aastal kehtestatud Koguduse, 2011. aastal kehtestatud Põhjakeskuse ning 2017. aastal kehtestatud Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneeringud. Tallinna mnt 2 maaüksusele on detailplaneering 2017. aastal algatatud ning 2021. aastal alustas Transpordiamet Tallinna maantee ümberprojekteerimisega. Lisaks on ehitusõigust mitmel krundil täpsustatud projekteerimistingimustega. Kas kehtival kujul on kõik detailplaneeringud elujõulised ja leidub elluviimisest huvitatuid või on otstarbekas mõni osa ümber planeerida, kehtetuks tunnistada või sootuks looduskooslustele jätta?

Selleks, et keerukas planeerimisalases olukorras orienteeruda, arutada vaidlusaluseid küsimusi ning välja selgitada huvid ja elluviimisest huvitatud osapooled, kutsume puudutatud maaomanikke ja ka kõiki huvilisi osalema Koguduse planeeringuala küsimuste avalikul arutelul, mis toimub Rapla Vallavalitsuse saalis (Viljandi mnt 17 II korrusel, Rapla linn) 17. juunil 2021 algusega kell 15.00.

Allikas