Koristus- ja palvepäev 18.09.2021

Juba teist aastat kutsume Eestis Maailmakoristusega samal päeval ka palvetama meie maa ja rahva eest. Selle liikumise eesmärk on ühises tegevuses tuua kirik lähemale meie kogukondadele ja kinnitada, et hoolime koos meie maast, loodusest ja rahvast. Kutsume kogudusi üles võtma osa koristamisest ning samaaegselt palvetama oma maa ja maakonna eest, et Jumal tuleks oma armu ja armastuse vaimuga ning meie maa ja inimeste südamed võiksid saada puhtaks. Mingem paikadesse, kuhu me tavaliselt ei satu, sinna, kus on kodutud, noored narkomaanid, mahajäetud paigad. Mingem koristama ja õnnistama neid paiku ja inimesi, ja palvetagem püsiva muutuse pärast.
Tahame pöörata tähelepanu just hajusalt paiknevale väikeprügile meie ümber ja nähtamatule prügile, mis on inimeste südames.

Väikeprügi on suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid, väikesed kiletükid, klaasikillud jms.

Prügi inimeste südames on kadedus, viha, ahnus, andestamatus, hukkamõist, uhkus ja kõik muu, mis lõhub meie suhteid Jumala ja ligimestega.

Maailmakoristus- ja palvepäeva üleskutse on ühendada palves erinevad uskkonnad ühise eesmärgi nimel, ning seeläbi panustada meie koduplaneedi puhtusesse ja inimeste hoiakute muutumisse. 

Kutsume teie kogudust liituma ühise koristus- ja palvepäevaga 18. septembril 2021, et anda hoogu maailmakoristusele, inimeste tervenemisele ja armastavatele suhetele.

34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 13: 34,35)
 
Siin on koristus- ja palvepäeva tutvustus – vajuta julgelt teksti
 
Enne koristus- ja palvepäeva kohtume teiega Zoomis ühispalvetes!
Need toimuvad veebis 24. ja 31. augustil
ning 7. ja 14. septembril kell 19.00-20.00.
Registreeruge ühispalvele: britt@maailmakoristus.ee
 
 
Ja täpsem info siin https://maailmakoristus.ee/kirikutele/