Pastoraadi piiblikool

Juba kolmandat õppeaastat alustab Tartus tegevust *Pastoraadi piiblikool*. Piiblikooli eesmärk on sõna
otseses mõttes õppida tundma Piiblit – kristliku usutunnistuse ja elu põhialust. Kaksteist lektorit,
kelle hulgas on mitmed kõrgelt tunnustatud Jumala Sõna seletajad, annavad ülevaate pühakirjast ning
süvenevad koos õppijatega Luuka evangeeliumisse ja Apostlite tegude raamatusse. Tunnid toimuvad igal
esmaspäeval kell 18.00-20.30 Tartus Pastoraadis, kuid neid saab *otseülekandes* jälgida ka interneti
teel. Internetiloengute võimalust saab kasutada nii individuaalselt kui ka *koguduse keskel*.


Pastoraadi piiblikooli *koguduseõpe* pakub mistahes Eestimaa kogudusele võimaluse korraldada piibliõpet oma kodukohas – ning tuua heade lektorite hea sõnum sinna, kus seda parasjagu vajatakse. Selleks on tarvis kokku koguda huvilised, leida sobiv ruum ja ülekande esitlemiseks vajalik tehnika (arvut, ekraan, kõlarid, mikrofon küsimuste esitamiseks lektorile) ning katta väike kohvilaud osaduseks. Kuna kõik lektorid saavad töötasu ja ka piiblikooli tehniline pool nõuab kulusid, siis on igale õppijale ka osavõtumaks. Selle kohta leiab
täpsema info koduleheküljelt .

Piiblikooli lõpetajad saavad sellekohase *tunnistuse*. Piiblikooli lõpetaja võiks vajadusel ja sobivusel
leida *rakendust* koguduse vaimulikus töös. See võiks innustada looma uusi osadusgruppe ja
piibliringe koguduse keskel. Või olla juba olemasoleva piibliringi elavdajaks.

Pastoraadi piiblikooli meeskond on veendunud, et meie kogudused vajavad hädasti *usulist elavnemist* ja
süvenemist. Vajame arvestatava usueluga kaastöölisi kogudustes. Ilma Jumala Sõna tundmata on seda raske teostada. Õigele alusele, Jumala Sõna kaljule saab ehitada ka kõik muu.

Piiblikooli lehekülg internetis: https://tartupastoraat.ee/piiblikool