Jeesuse film Rapla kinos 2022.a

Tänu, kiitus ja au Issandale!

Rapla kinos tuleb tasuta näitamisele Jeesuse film eestikeelse pealelugemisega:

L, 17.12.2022 kell 12 lastele, filmi pikkus 61 minutit

P, 18.12.2022 kell 13 täiskasvanutele, filmi pikkus 127 minutit

Kutsuge inimesi ja tulge ka ise vaatama!

Rapla kino asub Rapla Kultuurikeskuse renoveeritud hoone II korrusel (Tallinna mnt 17, Rapla linn), sissepääs siseõuest või keskväljakult. Seal on 126 mugavat kinotooli. Sissepääs ratastooliga võimalik.

Kirjeldus lasteversioonile

Esimesel sajandil kogunes rühm lapsi, et rääkida sellest, mida nad on Jeesuse kohta näinud ja kuulnud. Mõned usuvad, et Jeesus on Jumala Poeg. Kuid teised arvavad, et Jeesus võib lihtsalt rahvast tüssata.

Lapsed järgnevad Jeesusele, tunnistavad Tema imesid ja kuulavad, kuidas Ta õpetab. Jeesus äratab surnuist tüdruku, kutsub ebatäiuslikke inimesi, nagu maksukogujad, Teda järgima, õpetab kõiki olema üksteise vastu lahked ja armulised ning laseb naisel pisaratega oma jalgu pesta. Ta õpetab tähendamissõnades, mida keegi tegelikult ei mõista, rahustab raevukat tormi, annab pimedatele silmad ette ja aitab neid, keda keegi ei arva väärt aidata. Ta näitab lastele hämmastavat, võimsat ja lahket eluviisi. Benjamin ja Sarah räägivad lastega, kes vaatavad oma lugu Jeesusest ja sellest, mida tähendab uskuda, kes Ta on, ning võtavad Teda vastu kui oma Päästjat.

Kirjeldus täiskasvanute versioonile

See film on täiuslik sissejuhatus Jeesusesse Luuka evangeeliumi kaudu. Jeesus üllatab inimesi pidevalt ja ajab segadusse, alates Tema imelisest sünnist kuni Tema hauast tõusmiseni. Jälgi Tema elu Luuka raamatu väljavõtete, kõigi imede, õpetuste ja kire kaudu.

Jumal loob kõik ja armastab inimkonda. Kuid inimkond ei kuuletu Jumalale. Jumal ja inimkond on lahus, kuid Jumal armastab inimkonda nii väga, et Ta korraldab inimkonnale lunastuse. Ta saadab oma Poja Jeesuse täiuslikuks ohvriks, et meie patud heastada.

Enne Jeesuse saabumist valmistab Jumal inimkonna ette. Prohvetid räägivad Jeesuse sünnist, elust ja surmast.

Jeesus äratab tähelepanu. Ta õpetab tähendamissõnades, mida keegi tegelikult ei mõista, annab pimedatele silmad ette ja aitab neid, keda keegi ei näe, et nad võiksid aidata.

Ta hirmutab juudi juhte, nad näevad temas ohtu. Nii korraldavad nad äraandja Juudase kaudu ja nende Rooma rõhujate kaudu Jeesuse ristilöömise. Nad arvavad, et asi on lahendatud. Kuid naised, kes teenivad Jeesust, avastavad tühja haua. Jüngrid satuvad paanikasse. Kui Jeesus ilmub, kahtlevad nad, kas ta on tõeline. Aga see on see, mida Ta kuulutas kogu aeg: Ta on nende täiuslik ohver, nende Päästja, võit surma üle. Ta läheb Taevasse ja ütleb oma järgijatele, et nad räägiksid teistele Temast ja Tema õpetustest.