Paastumine

Head teekaaslased!

Täname Sind rahu ja valguse eest, mida oma elu ja eeskujuga maailma tood!

Suur paast on käimas ja loodetavasti oled leidnud endale sobiva viisi puhastumiseks.

Kui sa ei ole seda veel leidnud, pakume välja neli igapäeva ellu sobivat viisi.

Esiteks – loobumine ebapuhastest mõtetes. Niipea, kui märkad ennast kedagi või midagi kritiseerimas, halvustamas või etteheiteid tegemas (sh ka endale), peata see mõte. Asenda see lihtsalt mõttega millelgi ilusale ja heale. Seejärel palu Jumala õnnistust kritiseeritavale ja tea, et kohtumõistmine on Tema kätes.

Teiseks – loobumine ebapuhastest sõnadest. Kui kuuled kedagi või midagi taga räägitavat (käib ka sotsiaalmeedia kohta), ära lisa sellele oma panust. Võimalusel vii jutt taga räägitu positiivsetele külgedele, püüa leida midagi head. Kui see ei õnnestu, eemaldu vaikselt ja palu õnnistust nii tagarääkijatele kui taga räägitavale.

Kolmandaks – füüsilise keskkonna puhastamine. Märgates prügi maas, olgu see õues, ühiskondlikes hoonetes või kodus, võta see lihtsalt üles ja vii prügikasti. Ühtlasi võid tänada Jumalat võimaluse eest maailma teenida ja paluda Jumalalt õnnistust prügi maha viskajale.

Neljandaks – nutipaast. Vali endale sobiv ajavahemik. Näiteks võid otsustada, et alates kella kuuest õhtuti sa enam nutiseadmeid ei kasuta. Allesjäänud aja võid pühendada millelegi kasulikule ja meeldivale: lähedastega suhtlemisele, õues liikumisele, lugemisele, Piiblile, palvele, hobidele jne.

Ilusat paastuaega!