Ülestõusmispühal, 9.aprillil Rapla kirikus

Kell 7.55 pasunakoori äratusmäng kiriku tornist

kell 8 armulauaga jumalateenistus

jutlustab Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Annely Neame segakoor ja pasunakoor

Kell 12 perejumalateenistus kaastegevad pühapäevakooli õpilased ja õpetajad

Rapla pastoraadis kell 9.00 – 14.00 KÄSITÖÖ NÄITUSMÜÜK

inglisaalis kohv, koogid ja pühademunad