Head õed ja vennad!

21.05.2023

Esmalt soovin rohket Jumala õnnistust algavaks nelipühaeelseks nädalaks!

Ma soovin jagada infot, mis puudutab meele avaldamise võimalust seoses perekonnaseaduse muutmise kavatsusega. Ma ei hakka pikalt kirjutama perekonnaseaduse muutmise teemal, sest keda see teema on puudutanud, on sellega niigi hästi kursis. Erinevaid arvamusi on samuti sel teemal palju avaldatud. Tuletan siiski meelde, et perekonnaseaduse muutmise järel muutub ka abielu õiguslik tähendus Eesti seadusandluses. Lisaks tähendab see ka seda, et hoolimata sellest, millised on erinevate kristlaste, sealhulgas vaimulike isiklikud arvamused ja väljaütlemised selles küsimuses, saab uus õiguslik arusaam abielust olema midagi muud kui me seda Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus seni oleme mõistnud ja ka pärast seaduse võimlikku muutmist jätkuvalt mõistame. Uues olukorras tekib kahe erineva arusaama vahel konflikt, mida kellelegi vaja ei ole.

Fakt on ka see, et neil, kes ei ole nõus abielu tähenduse muutmisega, puudub riigikogus esindatus koalitsioonierakondade liikmete näol. Samuti jääb opositsiooni erakondade häältest üksi väheks, et perekonnaseaduse muutmist takistada. Selleks on võimalik kõigil, keda valitsuskoalitsiooni plaan häirib, Eesti Vabariigi kodanikena liituda nädala eest haritlaste poolt esitletud märgukirjaga.

Jagan infot selle rahvaalgatuse kohta meie kiriku listides seetõttu, et mulle tundub, et paljusid meie kirikus on valitsusliidu plaan teravalt häirimas. Loomulikult kõik need, kes ei soovi oma allkirja anda, ei pea seda tegema. Samuti ei pea midagi tegema ka kõik need, kes toetavad sooneutraalset abielu, sest teie nimel tegutseb juba võimuliit niigi. Kuid kõik, kes soovivad oma nime ja allkirjaga anda koalitsioonierakondadele teada, et ei nõustu abielu mõiste ümberdefineerimisega, saavad seda teha siin:
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/07082803-a021-4d98-af59-852c2421bd6c

Lisan veel, et käesolev kiri ei ole minu kui kirikujuhi ametlik kiri, vaid kiri EELK liikmelt ja vaimulikult, ristiinimeselt kõigile kaaskristlastele, kes tunnevad minuga sarnaselt, et meie häält ei ole kuulda võetud ega sellega arvestatud.

Õnnistust soovides
Urmas Viilma