Sügisleer 2023

24. september alustab järjekordne leerikursus meie koguduses.

Mis on leer?

Leeritalitus ei ole luterlikus kirikus sakrament, ent kuulub ristimisõpetuse juurde. Varasematel aegadel on leer tähendanud lapsena toimetatud ristimise kinnitamist. Siit ka leeri teine nimi – konfirmatsioon (lad k confirmare – kinnitama). Tänapäeval tulevad leeri peamiselt inimesed, kes ei ole varem ristitud. Nii toimub ristimine koos leeriõnnistamisega kas samal jumalateenistusel või mõnel sellele eelneval päeval. Leeri saab tulla alates 15. eluaastast.

Konfirmatsioon on eeltingimuseks, et saada laulatada, lasta ristida oma lapsi või olla ristivanemaks teiste lastele. Leerikooli lõpetanu saab seda tõendava tunnistuse.

Mida leeris tehakse?

Leeri juurde kuulub leerikursus ehk leerikool, mille vältel omandatakse ristiusku puudutavad põhiteadmised. Leerikooli korraldab oma piirkonnas kohalik kogudus ja enamasti õpetab kohalik vaimulik.

Kui pikk on leerikool?

Leerikooli pikkus sõltub kohalikust kogudusest ja vaimulikust. Enamasti on leerikoolid alates kahest kuust kuni kuue kuuni. Mõnel pool ka pikemalt. Mida pikem leerikool, seda põhjalikumad on omandatud teadmised. Leerikool lõppeb leeriõnnistamisega ehk konfirmatsiooni talitusega.

Mis on leeriõnnistamine?

Leeriõnnistamine on talitus, mille käigus leerikooli läbinud inimesed tunnistavad oma kristlikku usku apostliku usutunnistuse sõnadega ja kinnitavad, et soovivad elada ristiusu õpetuse järgi. Seejärel vaimulik õnnistab igat leerilast asetades käed tema pea peale ja tehes iga ühe üle ristimärgi.

Kuidas leeri minna?

Võta ühendust koguduse õpetajaga ülal olevatel kontaktidel või tule kohale 24. septembril. Võid julgelt kohale tulla juba kell 12.00 algavale jumateenistusele.

Kui palju leer maksab?

Leerikooli eest on sobilik teha kogudusele annetus ja kuna leerikooli lõppedes saab inimene koguduse liikmeks, siis tuleks arvestada ka esimese koguduse liikmeannetuse tasumisega juba leeripäeval. Meie kirikus on soovituslikuks liikmeannetuse suuruseks 1% sissetulekust. Nt 500 eurose netopalga puhul on annetus 5 eurot kuus, s.o 60 eurot aastas.