MISJON112

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Luterlik Maailmaliit, Norra Misjoniselts, Saksamaa Põhjakirik

Inimeste päästmine on Jumala missioon ja kirik selle funktsioon.

Kutsume Sind koos meeskonnaga MISJONIFOORUMILE 4.novembril käesoleval aastal, Saku kirikusse.

MISJONIFOORUM toob kokku missionaalselt liikuvad kogudused ja teised vabaühendused.

MISJONIFOORUMILE tulevas suurepärases meeskonnas võiks olla õpetaja/diakon, juhtkonna liikmeid, noori, vanemaid, naisi, mehi, keegi väljastpoolt kogudust, kellega koos kas juba tehakse või võiks teha midagi kogukonnale vajalikku. Meeskonna suurus võiks olla 3-8 inimest. Võib ka kahekesi tulla, kuid üle viieliikmelised meeskonnad saavad eriauhinna.

Päevakava:

10.00 Alguspalve ja ülistus Saku koguduse eestvedamisel

10:20 Sissejuhatus päeva ja soojendus

Päevajuhid Ain Mihkelson ja Annely Neame

10.50 lühiettekanded à 7 min

1. Ingmar Kurg – « Kohtusime, mis nüüd saab? »

2. Dagmar Narusson – « Mis mõttes on kogukond avatud? »

3. Randar Tasmuth – « Miks on kogudus? »

4. Liina Kilemit – « Kuhu ma lähen kui ma kirikusse ei tule? »

5. Urmas Nagel – « Kuhu jõuab vaimuliku juhendamisega? »

Iga kõneleja esitab oma kõnes ettepaneku osalejatele eesmärgi seadmiseks.

11:30 TÖÖ OMA MEESKONNAS, visioon ja eesmärgid kirja taasesitataval kujul.

12:00 – 13:00 Meeskonnad tutvustavad oma vastuseid

13-13.30 LÕUNA

13.35 PEAPIISKOP URMAS VIILMA INSPIRATSIOONIKÕNE

14:00-14:20 Meeskonnad lahendavad ülesannet (eelnevalt kirjapandud eesmärkidele tegevuskava

koostamine koos ressurssidega (kulu/aeg/kes teeb))

14:30-15:40 (16:00) Meeskonnad tutvustavad oma tööplaani teistele ja iga esitluse lõpus palvetab

teine meeskond esitava meeskonna eest, teised ühinevad eestpalves.

16.05 Taizé mõtte lühitutvustus

16:15- 17 Ühispalvus Taizé lauludega AVATUD KÕIGILE

Palume oma osavõtust teatada hiljemalt 1.novembriks 2023, kas vastates sellele kirjale, või

registreerides FB https://www.facebook.com/misjon112/ lehel MISJONIFOORUMI sündmuse kaudu https://fb.me/e/3UhCP3qe9

Vajadusel saame toetada transpordikulude tasumisel mõistlikkuse piires. Näiteks kui tulete

kaugemalt ja ühe autoga, siis nii saab kulusid kokku hoida ning selle kulu saame kompenseerida.

Olete väga oodatud oma panust tooma, jagama ja ka teistelt vastu võtma.

Juba foorumit ette valmistades on meie palve Jumalale, et koju tagasi pöördudes oleksite täis Tema

väge ja valmisolekut headele tegudele.

MISJONIFOORUMI valmistavad teie jaoks ette:

Katrin-Helena Melder, Liina Sander, Liina Kilemit, Triin Salmu, Annely Neame, Ingmar Kurg,

Randar Tasmuth, Dagmar Narusson, Ain Mihkelson, Urmas Viilma, Magne Mølster ja paljud teised