Prohvetlik sõna 31.12.2023

PROHVETLIK SÕNA 31. jaanuar 2023 Kent Christmas

Kui ma midagi üldse olen Jumalalt kuulnud, siis sellele järgnevale ma tõesti julgen toetuda. Kogen ka tohutut meelevalda, mille Jumal on andnud, et see sõnum Tema rahvani tuua. Kogen veel, et vaenlane on sellel tunnil suurtes probleemides. Ma usun, et kõik mu aastakümned käimisel Temaga on valmistanud mind tänaseks hetkeks, et välja tuua atmosfääri Tema Sõna. Ma usun, et Jumalal on oma rahvas, kelle häält pole maailm veel tundnud ja kes pole kunagi veel toiminud nendes andides, mida Jumal hakkab neile nüüd andma. Hakkab toimuma midagi, mida Kristuse Ihu pole kogu oma elu jooksul näinud! Jumal rääkis mulle sellest kõigest paar kuud tagasi. Issand nimetas mulle Teda otsides ka konkreetselt aastaid 2024 ja 2025. 2024. aasta kohta ütles Issand, et seda aastat tähistavad kaks märksõna: hingamise aeg Kristuse Ihu jaoks ja aasta, mil Jumal suleb Noa laeva ukse. Issand ütles mulle veel, et me oleme astumas millessegi, mille jaoks oleme valmistatud ja mis saab muutma maailma ja see, mis saab olema kohtumõistmiseks maailma üle, saab olema vabastuseks Tema Koguduse jaoks. Issand ütleb: “Ma avan Taevad Koguduse üle! Kõik, millega Kogudus on heidelnud, kõige selle üle vabastan Ma oma Väe! Ma vabastan atmosfääri oma prohvetliku hääle, mida ei saa väänata, mida ei saa vaigistada! Minu kohtumõistmine on tulemas maailma üle, aga Kogudust see ei puuduta! 2024. aastal saad Sa nägema kohtumõistmist õelate üle nii oma paremal ja vasakul käel. Ma pööran ümber need vaenlase needused, mis on olnud Koguduse peal! Noa laev on valmis saanud ja Ma sulgen selle ukse nende jaoks, kes ei ole vastanud Minu kutsele! Sa saad kuulma surmasõnumeid õelate suremise kohta! Ja Kogudus, Kogudus, Kogudus on vastuseks maailma probleemidele! Ma panen kaitsemüüri oma rahva ümber ja relvad, mis aastaid on toiminud teie vastu, ei saavuta enam edu 2024. aastal! Ma deklareerin sinu üle – ÕNNISTUSED! Õnnistused Minu rahva üle, kes on seisnud usus!” Olen kogenud aastaid teenistuses olles, et ma ei murra läbi, mul ei ole edu. Küsisin Issandalt, miks? Tean, et see on paljude küsimus, kes on olnud ustavalt usus mitmeid aastaid. Issand vastas, et kui Ta oleks juba varasematel aegadel edu andnud, oleksime me muutunud vanadeks veinilähkriteks. Ta vastas, et see, mida Ta nüüd tegema hakkab, selle üle on nii palju väge, et kui me oleksime maitsnud edu juba varem, siis me ei kannaks seda tulevast väge praegu välja. Issand ütles: “Nüüd te ei purune ja ei hävi ja vein ei voola maha!” Issand ütles ka, et peale 2024. aastat läheb maa peal väga pimedaks. Aga Koguduse jaoks on see hingamise aasta. Ta ütles: “Sa saad hingama Minu ligiolus ja ilma igasuguse töö tegemiseta asjad lihtsalt sünnivad! Saab olema ka majanduslik ümber pööramine! Ma võtan patuste jõukuse ja annan selle oma Ihule! Minu Kogudus ei saa olema enam pankrotis! Ma muudan selleks seadusi ja määrusi, kui vaja! Ma lasen teil kala suust münte leida, kui vaja! Mina suudan seda teha! Üle kogu Maa saab vabastatud soosing, Vägi ja Auhiilgus Minu Koguduse üle! Juuda Lõvi hakkab müristama vaimusfääris ja Jumala Vägi ja Auhiilgus saab vabastatud! Põhjus, miks Ma toon oma Kogudusele hingamise, on selles, et Minu rahvas saaks tervendatud!” Issand ütles veel: “2025. aasta saab olema tuntud nende kolme asja poolest: tuvi, oliivipuu leht, viinamägi. Tuvi esindab sellist Püha Vaimu tööd, mida pole veel enne nähtud, ja see esindab rahu maa peal! Ma toon Maa peale rahu perioodi, mil pole sõdu, genotsiide!” Oliivipuu leht, millest Issand rääkis, sümboliseerib Püha Vaimu õli ja tervenemist.Juba qastaid tagasi ütles Jumal mulle, et 2024. aastal saab Tema rahvas füüsiliselt tervenema ilma selleta, et keegi käsi peale paneks. Issand ütleb: “Paljudel, kellel on füüsilised haigused, saavad ärkama keset ööd ja mõistma, et nad on terveks saanud! Ma vabastan sellise tervenemise atmosfääri, et kes tuleb Minu Koja ukseni ratastoolis, tõuseb sealt juba ukse juures ja tuleb Minu pühamu altarini joostes ja Mind kiites! Ma teen seda sellepärast, et Ma olen tüdinud sellest, et Minu Kojas on haigused ja puudused! Minu Koda peab hüütama palvekojaks! Te saate nägema Minu kätt liikumas!” Issand ütles veel, et 2025. aasta saab olema tuntud viinamäe aastana! See tähendab Püha Vaimuga täitumist! Issand ütles, et Ta saab vabastama sellise Püha Vaimu Väe laine, et küsitakse taas nagu nelipühipäevil: “Mis see on?” Issand ütles: “Te saate astuma tundi, kus enam ei ole prohveteeringuid, vaid lihtsalt kõige selle täide minemine, mida Mina olen deklareerinud! See on Minu tund! Mitte inimeste, mitte orgaisatsioonide, vaid Minu tund ja Minu eesmärk on lõikus! Ma valmistan teid praegu selleks tunniks! 2024. aastal Sa saad nägema, kuidas Ma sulgen nii paljude koguduste uksed, sest nad ei ole sisse lasknud Mind ja Minu ligiolu! Ja Ma saan tõstma mehi ja naisi, kes on teinud ruumi Minule! Mõned kogudused saavad kasvama tuhande liikme võrra nädalas! Valmistage endid, sest saab olema selline Minu Au avaldumine ja esile tulemine, et Minu tuli saab olema teie hoonete katustel! Te olete sellest lugenud, aga nüüd teen Ma teid endid Minu Väe ja Majesteetlikuse ja võidmise tunnustähtedeks! Deemonid kummarduvad Jeesuse Nime ees! Ma toon segaduse moslemi ramadani pidustustele ja seal saab kõlama Issanda rõõmu hääl! Ja kõik rahvad kuuluvad Mulle!” Ma ei tea, mis saab toimuma pärast 2024. aastat, kuid seda ma kuulsin, et nüüdseks Ta on valmis saanud Noa laevaga ja Ta on selle ust sulgemas ja mis saab olema kohtumõistmiseks õelate üle, toob hingamise Jumala rahvale. Issand ütleb veel: “Nii nagu vee kuivades võis laev randuda ja Ma tõin Noa laevast välja ja andsin talle maa, nii saan Mina ka 2025. aastal andma oma Kogudusele tema maa, kus ei ole seadusi, mis teid takistavad, vägesid, mis seisavad teie vastu! Kas Ma ei ole öelnud, et Minu päralt on maa ja selle täius? Kas Ma ei ole öelnud, et nagu veed katavad mere põhja, nii saab Minu tundmine katma maad? Kas Ma ei ole deklareerinud, et iga põlv kummardub Minu ees ja iga keel tunnistab, et Jeesus Kristus on Issand? Kas Ma ei ole öelnud, et kõik rahvad tulevad Jeruusalemma Minu Nime kiitma? Kas Ma olen nagu inimene, et Ma peaksin valetama? See on Minu tund! Minu pääste ligineb! Tõusku kiitus sinu suust, et vaenlase vägi on murtud ja Minu käsi on sinu üle!”