Soovime teile ja teie peredele õnnistatud uut, 2019. Issanda aastat!

Ootame teid kõiki eeloleval pühapäeval, kolmekuningapäeval, 6.jaanuaril oikumeenilisele jumalateenistusele, mille peame koos Rapla vabakogudusega ning järgnevale ühisele jõulupuule pastoraati, et mõelda, kuidas tõhustada koguduste vahelist koostööd. Kuna meie kogudusel on juba 2004. aastast kehtiv koostööleping Rapla vallaga, palusime 
meile külla ka Rapla vallavanema Piret Minni, kes kutse tänuga vastu võttis. Kohtume pühapäeval!