Armas kirikuline!

Jeesuse vaimseks testamendiks on peetud tervet Johannese evangeeliumi 17.peatükki hõlmavat ülempreesterlikku palvet, mis on kantud Jeesuse soovist, et usklikud oleksid üks, nii nagu Isa ja Poeg on lahutamatult ühtekuuluvad ning et maailm, kuhu Jeesus oma jüngrid välja saadab, näeks ja usuks seda.

Just sellest veendumusest lähtuvalt sündis Inglismaal 19. sajandi keskel erinevaid kirikuid ühendav evangeelne allianssliikumine, mille fookuseks sai evangeeliumi kuulutus ja kristlik misjonitöö vastukaaluks tollal populaarsust võitvatele modernistlikele ja revolutsioonilistele progressi ideedele. Tänaseks ühendab Maailma Evangeelne Allianss endas üle saja rahvusliku osaduskonna enam kui 400 miljoni liikmega, teiste hulgas ka Euroopa regionaalsesse võrgustikku kuuluva Eesti Evangeelse Alliansi.

Allianssliikumise puhul on tegemist nn rohujuuretasandil võrgustikuga sooviga evangeeliumi kui parimat sõnumit parimal moel maailmas levitada. Idee on sama aktuaalne ka tänases postmodernistlikus maailmas, kus nii eelmisel kui ka sellele sajandil on juba korduvalt kogetud, et ainuüksi majanduslik progress ning ainelise heaolu kasv ei kindlusta meile seda tulevikku, mida me tahaksime. Sel eesmärgil on Euroopa Evangeelne Allianss juba aastaid korraldanud jaanuari keskel palvenädalaid sooviga kutsuda erinevate koguduste kristlasi üheskoos palvetama nii meie maailma kui ka kõigi kristlaste pärast. Meie võimuses pole mitte maailma ümber korraldada, vaid aidata meie kätte usaldatud vahenditega seda päästa.

Tänavuse 13.-20.jaanuarini toimuva palvenädala üldteemaks on „Ühtsus mitmekesisuses,” tuginedes apostel Pauluse efesose kirja 4.peatüki sõnadele: Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. (Efeslaste 4:1-6)

Selle aastapalvenädalal, millematerjalid valmistasid ette Hispaania ja Portugali evangeelsed allianssid, vaadeldakse kristliku ühtsuse teemat läbi erinevate vaatenurkade, nagu ühtsus armastuses, ühtsus Vaimus, ühtsus usus, ühtsus ristimises, ühtsus Kristuses jne. Alles siis, kui me kristlastena suudame oma erinevusi näha rikkusena ning panna need teenima seda eesmärki, et me ka maailma silmis tõesti üks oleme ning suudame koos kuulutada ühte ja sedasama sõnumit, saab Jeesuse ülempreesterlik palve tõepoolest ka tõeks.

Teise maailmasõja järel sai Ameerikast alguse palvushommikusöökide traditsioon, mis on Euroopaski laia kõlapinna leidnud. Eesti Kirikute Nõukogu koos Eesti Evangeelne Alliansiga on nüüdseks juba 17 aastat igal advendiajal kutsunud lisaks kirikute juhtidele kokku ka valitsuse, parlamendi ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad, et ühiselt läbi parima sõnumi prisma ka kõige igapäevasematele ja maisematele küsimustele otsida ja leida lahendusi.

Õnnistussooviga 2019.Issanda aastaks
Mihkel Kukk, õpetaja