Kutsun kõiki, kellel vähegi võimalik, neljapäeva, 6.juuni õhtul alates kella 17-st appi kirikuaia teid uuendama.

Head sõbrad!

Kindlasti olete ka ise märganud, et eriti hullus olukorras on just põhjapoolsed teed, mida pole pärast nende rajamist 20 aastat tagasi vist üldse uuendatud. Kuna majanduslikel põhjustel pole kogudus 
suutnud sellega tegelda, siis nüüd kukkus see võimalus meile lausa sülle. Praeguses leerirühmas on tubli leeripoiss Karl-Gustav Tamberg, kes organiseeris oma isa Marguse kaudu ligi 9 tonni peent 
graaniitkillustikku, mille saime täiesti tasuta. Meie ülesanne on see nüüd ühiselt kirikuaia teedele laiali laotada.

Kuna eeloleval pühapäeval, I nelipühal on ühtlasi ka leeripüha, oleks see töö vaja kindlasti selle nädala jooksul ära teha. Selleks on iga töökäsi, eriti aga meeste omad väga oodatud. Tulge ise ja võtke ka sõbrad ja pereliikmed kaasa.

Kaunist alanud suve!

Õnnistussooviga
Mihkel