Juhtimine

Tutvu siin nõukogu, juhatuse, revisjoni komisjoni liikmetega. Samuti saad lugeda, mida on arutatud ja mis teoksil.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 14.07.2021

🔔 Rääkisime liikmete listi loomisest ja andmete uuendamisest.

🔔 Arutasime ka annetusvõimaluste mitmekülgsemaks arendamise teemal

🔔 Infoks veel, et kirikus on nüüd avalik wifi, mida saavad külastajad kasutada

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 18.08.2021

🔔 Arutlesime koguduse liikmete kontaktandmete küsitluse kohta ja tegime muudatusi olemasolevasse küsitlusvormi. Küsitluse vormiga võimalik tutvuda läbi kodulehe https://www.eelkrapla.ee/?p=1779

🔔Arutasime teemal, et mõistlik oleks luua mõned töögrupid, mis tegeleksid erinevate koguduse tööks vajalike teemadega, kuna kõik ei pruugi olle huvitatud kõigist teemadest. Õpetaja tunneb väga puudust nö vaimsest töögrupist, kellega arutada ja kes annaks nõu ja kes vajadusel ka erinevaid sündmusi läbi viiks.

🔔 Nimekiri koguduse nõukogu liikmetest on kodulehel olemas. Varsti tulevad ka pildid juurde.

🔔Erivajaduste teemal peatudes tuli välja, et kirikus esimestes pinkides tõesti on kaja. Juhatuse esimees lubas selle teemaga tegeleda.

🔔11.09 Toimub koguduse palverännak, mida veab meie nõukogu liige Ain Mihkelson.

Täpsem info ja registreerimine kodulehel https://www.eelkrapla.ee/?p=1771

🔔 Teemaks oli ka kirikus oleva vaba wifi. Vaba wifi ühendus on loodud selleks, et kui keegi soovib teha mittesularahlisi annetusi, siis ei peaks seda mobiilse interneti mitteolemasolu või aeglus takistama. Samuti on võimalik kasutada seda tulevaste kirikut tutvustavate videoklippide vaatamiseks.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 15.09.2021

🔔 Arutati tulevaste ürituste teemadel ja muljetati palverännakust, ning mõeldi, kas võiks toalisi matkaseid veel korraldada.

🔔 Teemaks tulid ka lauluraamatud ja koguduse liikmete küsimustikud.

Otsesid otsuseid ei tehtud.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 14.10.2021 – lahtine juhatuse koosolek

🔔 Räägiti koguduse maade olukorrast ja tulevikust.

🔔 Juhatuse esimees tegi ülevaate hetkelisest eelarve olukorrast

🔔 Seati vastutavad isikud teemade kaupa 2022 eelarve koostamiseks.

🔔 Määrati Sügisese talgupäeva aeg, mis on 6.11.2021.

🔔 Korraldada koguduse visooonipäev 20.11.2021.

🔔 Arutati kiriku soojapidavuse teemat ja mõeldi erinevate lahenduste peale. Käesoleval talvel tehakse paari pingireaga soosjuskiirgurite kasulikkuse test.

🔔 Kuna Rapla vald soovib tänava nimetust muuta, siis teha ettepanek muuta praegune Kalda tee tnimetus Pastoraadi alleeks.

🔔 Valida koguduse poolselks RKMF-i juhatuse liikmeks Raivo Erm.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 17.11.2021

🔔 Arutati 20.11 toimuva Visioonipäeva tehnilisi nüansse.

Nõukogu visioonipäeva kokkuvõte 20.11.2021

Kokkuvõttega saate tutvuda siin

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 15.12.2021

🔔 Tänasel õhtul oli peamiselt visioonipäeva järelkaja ja mõtte täpsustamine.  Kuidas kaasata ka ülejäänud nõukogu liikmed ning kuidas siduda majandusklikud küsimused vaimsetega.

Võtame ühendust võtta kõigi teiega, kel ei ole veel oma nime taga miskit põnevat, et ehk leiame üheskoos seda, milles tahaksite panustada. Lööme nii töögrupid, kes hakkavad tegevusi läbi viima.