Juhtimine

Tutvu siin nõukogu, juhatuse, revisjoni komisjoni liikmetega. Samuti saad lugeda, mida on arutatud ja mis teoksil.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 14.07.2021

🔔 Rääkisime liikmete listi loomisest ja andmete uuendamisest.

🔔 Arutasime ka annetusvõimaluste mitmekülgsemaks arendamise teemal

🔔 Infoks veel, et kirikus on nüüd avalik wifi, mida saavad külastajad kasutada

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 18.08.2021

🔔 Arutlesime koguduse liikmete kontaktandmete küsitluse kohta ja tegime muudatusi olemasolevasse küsitlusvormi. Küsitluse vormiga võimalik tutvuda läbi kodulehe https://www.eelkrapla.ee/?p=1779

🔔Arutasime teemal, et mõistlik oleks luua mõned töögrupid, mis tegeleksid erinevate koguduse tööks vajalike teemadega, kuna kõik ei pruugi olle huvitatud kõigist teemadest. Õpetaja tunneb väga puudust nö vaimsest töögrupist, kellega arutada ja kes annaks nõu ja kes vajadusel ka erinevaid sündmusi läbi viiks.

🔔 Nimekiri koguduse nõukogu liikmetest on kodulehel olemas. Varsti tulevad ka pildid juurde.

🔔Erivajaduste teemal peatudes tuli välja, et kirikus esimestes pinkides tõesti on kaja. Juhatuse esimees lubas selle teemaga tegeleda.

🔔11.09 Toimub koguduse palverännak, mida veab meie nõukogu liige Ain Mihkelson.

Täpsem info ja registreerimine kodulehel https://www.eelkrapla.ee/?p=1771

🔔 Teemaks oli ka kirikus oleva vaba wifi. Vaba wifi ühendus on loodud selleks, et kui keegi soovib teha mittesularahlisi annetusi, siis ei peaks seda mobiilse interneti mitteolemasolu või aeglus takistama. Samuti on võimalik kasutada seda tulevaste kirikut tutvustavate videoklippide vaatamiseks.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 15.09.2021

🔔 Arutati tulevaste ürituste teemadel ja muljetati palverännakust, ning mõeldi, kas võiks toalisi matkaseid veel korraldada.

🔔 Teemaks tulid ka lauluraamatud ja koguduse liikmete küsimustikud.

Otsesid otsuseid ei tehtud.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 14.10.2021 – lahtine juhatuse koosolek

🔔 Räägiti koguduse maade olukorrast ja tulevikust.

🔔 Juhatuse esimees tegi ülevaate hetkelisest eelarve olukorrast

🔔 Seati vastutavad isikud teemade kaupa 2022 eelarve koostamiseks.

🔔 Määrati Sügisese talgupäeva aeg, mis on 6.11.2021.

🔔 Korraldada koguduse visooonipäev 20.11.2021.

🔔 Arutati kiriku soojapidavuse teemat ja mõeldi erinevate lahenduste peale. Käesoleval talvel tehakse paari pingireaga soosjuskiirgurite kasulikkuse test.

🔔 Kuna Rapla vald soovib tänava nimetust muuta, siis teha ettepanek muuta praegune Kalda tee tnimetus Pastoraadi alleeks.

🔔 Valida koguduse poolselks RKMF-i juhatuse liikmeks Raivo Erm.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 17.11.2021

🔔 Arutati 20.11 toimuva Visioonipäeva tehnilisi nüansse.

Nõukogu visioonipäeva kokkuvõte 20.11.2021

Kokkuvõttega saate tutvuda siin

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 15.12.2021

🔔 Tänasel õhtul oli peamiselt visioonipäeva järelkaja ja mõtte täpsustamine.  Kuidas kaasata ka ülejäänud nõukogu liikmed ning kuidas siduda majandusklikud küsimused vaimsetega.

Võtame ühendust võtta kõigi teiega, kel ei ole veel oma nime taga miskit põnevat, et ehk leiame üheskoos seda, milles tahaksite panustada. Lööme nii töögrupid, kes hakkavad tegevusi läbi viima.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 19.01.2022

🎈 Olulisem, mida arutasime, oli soe kirikus. Hetkel leppisime kokku, et teeme Raplamaa Arengufondile taotluse toetuseks soojakiirguritele pinkide alla. Rene tegeles pakkumisega ning Jaak taotluse vormistamisega.

🎈 Tuli aruteluks ka pastoraadi soojapidavuse teema. Ja võimalusel välja rentimine, kui tingimusi parendada.

🎈Pastoraadil on uus aadress, mis on Pastoraadi 4.

🎈Jõulukorjandus, mis tehti digivõimekuse arendamiseks. Hetkel on soetatud arvuti, millest on eelnevalt juba ka ülevaadet tehtud.

🎈 Muidugi käis arutelu ka elektrihindade üle, aga kuna sel teemal me eriti midagi muuta ei saa, siis aruteluks see ka jäi.

🎈Visati välja mõte, et teha järgmine visioonipäev, või koguduse väljasõit Ruhnu saarele 23-24 juuli. Nii ei saa keegi vahepeal jalga lasta.

🎈Noortemeelsete piibli arutelu õhtu laieneb. See on üle esmapäevade kell 18 inglisaalis. Loeme piiblit, küsime, arutame, palvetame. Eestvedajad on osalejad ise roteeruvas korras. Täna õhtu olete juba oodatud.

🎈Arutasime ka teema üle, et kogudusel on vaja abivaimulikku, et tööd paremini teha. Käis läbi, et koguduse liikmed aitavad kaasa näit leerikursuste läbiviimisel ja Juuru diakon, aga täpsemat otsust ei tulnud.

🎈Samuti oli vaatluse all liikmemaks. Et paljud uued leerilapsedki ei maksa. Ja tekkis küsimus, kas kõik uued leerilapsed üldse tahavadki saada koguduse liikmeks. Võib olla nad tahavad ainult leeris käia. Ja tuleks leer tasuliseks teha.

🎈Ja infoks, et Mihklil on täitumas see aasta 30 aastat koguduse töös.

Lisan siia ka eilse oikumeenilise koosoleku kokkuvõtte või esialgsed kokkulepped. Koos olid peale meie koguduse ka Vabakogudus ja Advent.

🔔 24.02 EV teenistus, pärgade panek, võibolla KL tõotuste andmised, pastoraadis Karmen Kaukveri lühifilm, kohv, kringel, vestlus, ehk T. Minni film, ja Vabakoguduse lauljad.

🔔17.04 ühine ülestõusmispüha

🔔aprilli lõpp-mai algus palverännak Lohu-Kohila Ain Mihkelsoni vedamisel

🔔 23.06 ühine kogudustevaheline lõkkeõhtu (ilmselt Ain Pärnapuu – Vabakogudus maakohas)

🔔 9.07 Rapla Melumessil osalemine.

🔔 11.07 ühine talgupäev surnuaias. Vabakogudusel tulevad külalised ka Ameerikast, kes soovivad milleski kaasa lüüa.

🔔 Ja võimalusel jõululapse otsimine aasta lõpus.

Nõukogu aruteluõhtu kokkuvõte 20.04.2022

👀 Tutvusime pastoraadi ruumidega ja viskasime ideid õhku. (Nüüd on pööning ideedest pungil 😃, peab need ka maa peale tooma)

👀 Teeliste kirik suvel. Kuna Marje Leipalu tervis on natuke rivist väljas, siis on vaja leida lahendus. Hetkel arvasime, et võiks teha veebipõhise tabeli, nõukogu liikmed täidavad endale sobivad ajad ära ja siis otsime sinna juurde veel koguduse liikmetest inimesi. Kaie teeb tabelipõhja ja Milvi  otsib inimesed sinna, mis tühjaks jäävad.

👀 Rääkisime uuesti kaardimakseterminalist, mida veel kirikus ei ole, kuid võiks olla.

👀 Teemaks tuli ka kalmistumured. Prügi palju ja ajab üle ääre.

👀 Ja arutasime veel juhtimisteemade üle. On, mida parendada.