Leerikool

Mis on leer ja miks ma peaksin tulema leerikooli?

Kui tahad teada, mis on ristiusk ja mida tähendab elada kristlasena maailmas, tule leerikooli! See on parim Jumala ja iseenda tundmaõppimise koht.

Leerikoolis räägitakse Jumalast, Jeesusest Kristusest, Pühast Vaimust, loomisest, pattulangemisest, lunastusest, kirikust, Piiblist, käskudest, palvest, sakramentidest jne.

Leerikursus lõpeb leerilaste koguduse täieõiguslikuks liikmeks kinnitamisega ehk konfirmatsiooniga, mis on nii nagu ristiminegi inimese jaoks ainukordne talitus.

Konfirmatsiooniga tunnistab inimene avalikult oma usku Kristusesse ning Jumal kinnitab teda Püha Vaimuga selles usus.

Leerikooli on oodatud kõik alates 15. eluaastast, vanuselist ülempiiri ei ole, sest kogudusega liituda pole kunagi hilja. Leerikooli võivad tulla ka need, kes ei ole veel ristitud. Täiskasvanu ristimine ühendatakse siis tavaliselt konfirmatsiooniga.

Konfirmeeritud koguduse liikmele laienevad kõik koguduse liikme õigused, nagu saada laulatatud, olla ristivanem, valida ja olla valitud koguduse juhtorganitesse jne. Samuti peab ta olema teadlik oma kohustusest olla aktiivne koguduse liige, tasuda iga-aastane liikmeannetus ja olla oma eluga maailmale eeskujuks.

Leerikooli kava hõlmab järgmisi teemasid:

  • sissejuhatus Piiblisse, Jumal ja inimene Piiblis: loomine, pattulangus, lunastus;
  • Vana Testament: Iisraeli ajalugu, judaism kui käsureligioon, prohvetlus;
  • Uus Testament: kristlus kui lunastusreligioon, Jeesuse Kristuse isik ja tema kuulutus;
  • Jumala kolmainsus, Püha Vaim, usutunnistus;
  • kiriku tunnused, sakramendid kui armuvahendid;
  • palve olemus ja vormid, Meie Isa palve;
  • kirikuaasta, kirikupühad ja nende tähendus;
  • kiriklikud talitused ja nende tähendus;
  • kirikulugu, maailma kirikud ja konfessioonid.

Täpsemat teavet leerikooli kohta jagab koguduse õpetaja Mihkel Kukk, kontakt: mihkel.kukk@eelk.ee või +37255650722.