Jutlus 2.ülestõusmisaja pühapäeval, 19.aprillil 2020

Uuesti sünnitatud elavaks lootuseks1.Peetruse 1:3-9Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suuresthalastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuseülestõusmise läbi surnuist,kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandisaamiseks, mis on taevas talletatud teile,keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma.Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda … [Loe edasi…]

Jutlus ülestõusmispühal, 12.04.2020

Hauas sündinud Johannese ilmutuse raamat 1:17-18 Issand ütleb: „Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.” See on Jumala sõna. Teise maailmasõja järgsel Nürnbergi kohtuprotsessil esines tunnistajana keegi mees, kes oli sõja ajal mõnda aega pidanud … [Loe edasi…]

Jutlus Suurel Reedel 10. aprillil 2020

Juuda suudlus Matteuse evangeelium 26:14-16, 20-25, 47-49; 27:3-5 Siis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, ülempreestrite juurde ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha. Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda.Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende kaheteistkümnega. Ja kui … [Loe edasi…]

Jutlus palmipuudepühal, 5.aprillil 2020

Johannese evangeelium 12: 1-9 Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid.Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda … [Loe edasi…]

Jutlus 5.paastuaja pühapäeval, 29.märtsil 2020

2. Korintose 4:16-18 Apostel ütleb: Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. See on Jumala sõna. Paastuaja 5.pühapäeva nimetatakse kannatuse pühapäevaks (ladina … [Loe edasi…]

ETV2 kannab riiklikus eriolukorras üle pühapäevaseid palvusi

Seoses riikliku eriolukorra ja rahvakogunemiste, sealhulgas jumalateenistuste keelamisega, on alates 22. märtsist ETV2 eetris igal pühapäeval kell 11 palvused saates «Püha päeva palvus». Pooletunniste palvuste eesmärk on anda usklikele inimestele hingekosutust ajal, mil jumalateenistused viiruse leviku tõkestamise nimel ära jäävad, ütles rahvastikuminister pressiteates. Esimesed kolm palvust viivad läbi EELK peapiiskop Urmas Viilma (22.03), Rooma-Katoliku kiriku … [Loe edasi…]

Jutlus 4.paastuaja pühapäeval, 22.märtsil 2020

Rooma 5:1-11 Apostel Paulus ütleb: Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, … [Loe edasi…]

Palvepäevad

Peapiiskop Urmas Viilma kuulutas välja üleüldised palvepäevad järgmiselt: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil ja 3. aprillil 2020. Palvepäevadel hoida kirikud seal, kus see osutub võimalikuks, inimestele isiklikeks külastusteks avatud. Palvepäevadel helistada keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15 viis kuni kümme minutit kirikukelli, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, … [Loe edasi…]

Jutlus 3.paastuaja pühapäeval 15.märtsil 2020

Johannese ev 12:37-43 Ehkki Jeesus oli inimeste silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski Temasse, et läheks täide prohvet Jesaja sõna, mis ta oli öelnud: „Issand, kes on uskunud meie kuulutatut? Ja kellele on ilmutatud Issanda käsivart?” Seepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud: „Ta on pimestanud nende silmad ja … [Loe edasi…]