Jutlus 5.paastuaja pühapäeval, 29.märtsil 2020

2. Korintose 4:16-18 Apostel ütleb: Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. See on Jumala sõna. Paastuaja 5.pühapäeva nimetatakse kannatuse pühapäevaks (ladina … [Loe edasi…]