Jutlus 2.ülestõusmisaja pühapäeval, 19.aprillil 2020

Uuesti sünnitatud elavaks lootuseks1.Peetruse 1:3-9Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suuresthalastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuseülestõusmise läbi surnuist,kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandisaamiseks, mis on taevas talletatud teile,keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma.Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda … [Loe edasi…]

Jutlus ülestõusmispühal, 12.04.2020

Hauas sündinud Johannese ilmutuse raamat 1:17-18 Issand ütleb: „Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.” See on Jumala sõna. Teise maailmasõja järgsel Nürnbergi kohtuprotsessil esines tunnistajana keegi mees, kes oli sõja ajal mõnda aega pidanud … [Loe edasi…]

Jutlus Suurel Reedel 10. aprillil 2020

Juuda suudlus Matteuse evangeelium 26:14-16, 20-25, 47-49; 27:3-5 Siis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, ülempreestrite juurde ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha. Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda.Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende kaheteistkümnega. Ja kui … [Loe edasi…]

Jutlus palmipuudepühal, 5.aprillil 2020

Johannese evangeelium 12: 1-9 Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid.Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda … [Loe edasi…]